Torvegade 7, 1.sal, 3700 Rønne – Tlf.: 3010 8109 – Mail: la@vhhr.dk

 

Bornholmske virksomheder går forrest

Pressemeddelelse 20.06.09

 

De bornholmske virksomheder er så gode til at samarbejde på tværs, at de nu bliver rollemodeller for resten af landet. Et nyt projekt med 10 millioner kr. i ryggen skal bygge videre på de gode erfaringer, der allerede er høstet og hjælpe virksomhederne til at stå endnu stærkere sammen om at skabe vækst og arbejdspladser. Den nyansatte projektleder Lars Albæk ser store muligheder.

 

Bornholm er langt fremme, når det gælder om at skabe forpligtende samarbejder mellem virksomheder i såkaldte erhvervsklynger. I øjeblikket har virksomheder inden for turisme, fødevarer, bygge & anlæg samt maskine & teknik samlet kræfterne for at drage nytte af hinandens viden og færdigheder og blive mere konkurrencedygtige.

 

Det er Business Center Bornholm og Væksthus Hovedstadsregionen, der står bag det nye projekt.

 

Find det unikke, der skaber vækst
- Vi er nu på vej ind i fase to, siger projektleder Lars Albæk, fra Væksthus Hovedstadsregionen.

- Det nye projekt bygger videre på de gode erfaringer vi allerede har. De bornholmske klynger er kommet langt - der er skabt en platform for samarbejde, hvor virksomheder som førhen aldrig ville drømme om at samarbejde, fordi de er konkurrenter, nu rent faktisk gør det med succes. Men det er ikke nok kun at samarbejde om f.eks. markedsføring, hvis man vil skabe vækst og tiltrække ressourcer til øen. Vi skal til at kigge på, hvor de bornholmske virksomheder kan noget helt unikt, som de kan udvikle i fællesskab f.eks. til nye produkter, noget der kan gøre dem kendte og konkurrencedygtige langt ud over Danmarks grænser.

 

Lars Albæk er derfor i disse dage på rundtur hos virksomhederne for at høre, hvad de har gjort og hvad de forventer af klyngesamarbejdet fremover. Han har allerede nu indtryk af, at der er en række innovative ideer med stort potentiale, der spirer rundt omkring. 

 

Bornholm skal have sin egen Silicon Valley

- Interessen er stor, og virksomhederne efterspørger hjælp til bedre at kunne udnytte hinandens ressourcer og lave fælles initiativer f.eks. i forhold til markedsføring, produktudvikling og eksportfremstød – men vi skal gå endnu længere end det. Min ambition er, at Bornholm skal have sin egen Silicon Valley. Grebet rigtigt an er det en optimal anvendelse af ressourcer på en ø som Bornholm, der har mange mindre virksomheder. I stedet for at opfinde den dybe tallerken hver for sig, deles man om den viden og de kompetencer, der er til stede. Det er der en unik mulighed for på Bornholm. 

- Udfordringen er selvfølgelig, at virksomhederne også er konkurrenter. En stor del af opgaven bliver derfor at opbygge et godt netværk, hvor udbyttet er til at tage og føle på.

 

 

Bornholm bliver rollemodel
Målet er, at ca. 50 virksomheder skal deltage i klyngesamarbejdet. Der er allerede en del virksomheder med, men nye er meget velkomne. Når projektet slutter i 2011 skal erfaringerne fra Bornholm omsættes til en køreplan for udvikling af klynger til brug for lignende områder i Danmark og udlandet. For klyngerne på Bornholm er målet, at de bliver endnu mere specialiserede for på den måde at blive konkurrencedygtige internationalt, skabe vækst i omsætning og antal arbejdspladser samt tiltrække nye virksomheder til øen.

 

FAKTA OM PROJEKTET:

 

 

For mere information:
Projektleder, Lars Albæk 3010 8109 / la@vhhr.dk