Torvegade 7, 1.sal, 3700 Rønne – Tlf.: 3010 8109 – Mail: la@vhhr.dk

 

Klynger

Hvad er det?Træ Modlys

 

Der er sagt og skrevet meget om klynger. Oprindeligt er en erhvervsklynge karakteriseret ved fysisk nærhed og koncentration af virksomheder, myndigheder og videninstitutioner, der arbejder sammen om at stimulere økonomisk vækst i geografisk afgrænsede områder.

 

I en international sammenhæng er koncentrationen af virksomheder og videninstitutioner på Bornholm naturligvis lav. Alligevel giver det god mening at arbejde med klynger på Bornholm, hvor vi har en pragmatisk tilgang til klyngeudvikling - det vigtigste mål er vækst. Nu og på den lange bane.

 

Klyngeudvikling på Bornholm

På Bornholm forstår vi derfor en klynge som en gruppe af virksomheder, videninstitutioner, offentlige organisationer og erhvervsorganisationer, der arbejder sammen i et fælles forpligtende udviklingssamarbejde. For virksomhederne betyder de indbyrdes relationer udvikling af fælles kompetencer, der gør dem i stand til at øge deres konkurrenceevne og skabe større beskæftigelse end tilsvarende virksomheder, der opererer alene.

 

Klyngerne er dynamiske. Nogle opstår, andre går i sig selv igen, når de har udtjent deres formål. Der er kun mening i at kalde sig en klynge, så længe der er en mening i at samarbejde, og så længe det har til formål at skabe vækst og resultater på bundlinjen.

 

Læs mere om klyngerne på Bornholm her