Torvegade 7, 1.sal, 3700 Rønne – Tlf.: 3010 8109 – Mail: la@vhhr.dk

 

Klyngerne på Bornholm

Hvilke klynger findes på Bornholm, og hvad er resultaterne?bygdSiden 2006 har en række bornholmske virksomheder samarbejdet i klynger. Virksomhederne har åbnet deres netværk for hinanden, og sammen har de skabt konkrete resultater og udviklet hinandens forretningsområder. De forskellige projekter, der siden er etableret, ligger inden for tre overordnede satsningsområder: Oplevelsesunivers Bornholm, Grønt teknologiunivers Bornholm og Fødevareunivers Bornholm. De tre klyngeuniverser repræsenterer områder, hvor Bornholm har et særligt vækstpotentiale.

Oplevelsesunivers Bornholm

Målet med klyngeindsatsen i Oplevelsesunivers Bornholm er at skabe et tværgående samarbejde blandt bornholmske aktører inden for turisme og oplevelser. Projekterne arbejder for at gøre Bornholm til et attraktivt rejsemål for oplevelsesturister ved at udvikle og udføre nye aktiviteter og markedsføre dem over for omverdenen. Blandt aktørerne er hoteller, museer, restauratører og turistattraktioner.

 

Skattejagten

Det stort anlagte oplevelsesinitiativ ”Skattejagten” sender i juni 2011 turisterne på opdagelse over hele øen. En lang række virksomheder og organisationer, fra Destination Bornholm og Naturstyrelsen til Bornholms Middelaldercenter og BornholmerFærgen, arbejder forbilledligt sammen for bedst muligt at tiltrække turister og give dem nye kvalitetsoplevelser – og dermed også forbedre indtjeningen for øens oplevelsesvirksomheder.

 

Musikklyngen

I musikklyngen samarbejder øens mange musikaktører eksempelvis om at udarbejde fælles markedsføringsmateriale og opnå stordriftsudstyr på materialer til koncerterne. Missionen er at styrke Bornholms brand som musik-ø om sommeren.

 

Event Bornholm

Foreningen Event Bornholm arbejder for at understøtte musik- og idrætsinitiativer samt andre kulturelle arrangementer på Bornholm og har deltagelse af en lang række centrale bornholmske aktører, der samarbejder på tværs. Der er på den måde et spirende klyngesamarbejde i foreningens regi.

 

Kunsthåndværkerklyngen ACAB

En anden klynge er Kunsthåndværkerklyngen, som udspringer af foreningen Arts & Crafts Association Bornholm (ACAB). ACAB består af 80 bornholmske kunstnere og har haft udstillinger i Japan, England og USA, ligesom de har styrket det tværfaglige samarbejde og skabt synlighed uden for Danmarks grænser. ACAB arbejder på at udvikle de ofte meget små virksomheder til at blive mere rentable. Se mere på www.acab.dk.

 

Grønt teknologiunivers Bornholm

Bornholm har en overordnet vision om at blive en ”Bright Green Island” – en ø, der går forrest, når det kommer til grøn udvikling og bæredygtige initiativer. Bright Green Island-visionen har fostret en lang række projekter på øen, og flere klyngeinitiativer lægger sig i kølvandet på disse. Klyngeprojektet har blandt andet faciliteret det målrettede samarbejde om at gøre Bornholm til en Bright Green Test Island. Bornholm har en unik infrastruktur og størrelse, der er velegnet til udvikling og tests inden for grøn teknologi, og det er dette arbejde, aktørerne i Bright Green Test Island-regi samarbejder om at indfri.

 

Bygge- og anlægsklyngen

Bygge- og anlægsklyngen arbejder sammen om at påvirke de lokale rammebetingelser, der kan øge mulighederne for mere bæredygtigt byggeri. Klyngen består af en række håndværksmestre, en arkitekt, en bygningsrådgiver, en uddannelsesinstitution og en ejendomsmægler. De er bl.a. lykkedes med at få udviklet og igangsat et uddannelsesforløb på Bornholms Erhvervsskole med fokus på bæredygtigt byggeri. En arbejdsgruppe har udviklet passivhuset "Bright House", og et gammelt byhus i Nexø er demonstrationsprojekt for energirigtig renovering af ældre huse. Læs mere her

 

Maskin- og teknikklyngen
Maskin- og teknikklyngen er et godt eksempel på, at det betaler sig at samarbejde på tværs af en branche. Deltagerne arbejder sammen for at skabe bedre uddannelse og rekruttering, opkvalificering af øens arbejdskraft og fælles salg uden for øen. Syv metal- og smedevirksomheder gik eksempelvis sammen om at lave et praktikforløb til ledige, hvor 26 ud af 28 efterfølgende fik job i virksomhederne. Og fem af klyngens virksomheder er gået sammen i et nyt selskab, Steel Tech Solutions, hvor der er ansat en fælles sælger til at skabe salg til nye kunder uden for Bornholm. Læs mere om Steel Tech Solutions her

 

Samarbejdet har også været afsæt for klyngeinitiativet "Bright Green Laundry Technology", der vil gøre Bornholm til testlaboratorium for grønne vasketeknologier. Klyngeprojektets mål er særligt at hjælpe mindre bornholmske virksomheder til at drage fordel af de spin off-projekter, der opstår på baggrund af Bright Green Laundry Technology.

 

Fødevareunivers Bornholm

I Fødevareunivers Bornholm arbejder en række restauratører og producenter sammen om at indfri det potentiale, der ligger i Bornholms særlige madkultur og unikke sortiment af råvarer. Det sker blandt andet i projektet ”Det nyautentiske bornholmske køkken”, som udvikler og synliggør det regionale bornholmske køkken, og i forbindelse med events som Madkulturugen og kokkekonkurrencen Sol over Gudhjem.

 

Gourmet Bornholm

Flere af Bornholms fødevareproducenter er gået sammen i Gourmet Bornholm for at øge salget uden for øen. Målet er at udvikle nye forretningsmuligheder samt styrke den fælles position for markedsføring og salg af bornholmske fødevarer. Virksomhederne i klyngen har udviklet et fælles kvalitetsmærke og står bag et fælles website, hvor indkøbere og andre kan finde deres produkter. Se mere på www.gourmetbornholm.dk.

 

Fremtidens innovative eksporterhverv

Seks bornholmske virksomheder afsluttede i 2011 projektet ”Bornholmske Fødevarer – fremtidens innovative eksporterhverv”. Her fandt de i fællesskab nye måder at udvikle og markedsføre deres produkter på. Efter projektets afslutning har de seks virksomheder ønsket at fortsætte samarbejdet i ly af Klyngeprojektet.

 

Jordbrugsklyngen

Gårdejere, landbrugsuddannelser og forskning er organiseret i den fælles organisation Dansk Landbrug, der har den lokale afdeling Bornholms Landbrug. De er også gået sammen i en klynge, og i 2008 formulerede de i fællesskab en landbrugsstrategi. Strategien indeholder blandt andet projekter om produktudvikling og naturpleje, som klyngedeltagerne skal samarbejde om i de kommende år.


 

 

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om udviklingen i de bornholmske klynger, og om hvordan projektet skrider frem.