Torvegade 7, 1.sal, 3700 Rønne – Tlf.: 3010 8109 – Mail: la@vhhr.dk

 

Konkrete fordele

tree-modlysKonkrete fordele

Mange bornholmske virksomheder har fælles udfordringer og muligheder og vil sammen kunne mere, end de kan hver for sig. De fælles udfordringer og muligheder, som klyngesamarbejdet kan påvirke, ligger både på Bornholm og uden for Bornholm.

 

50 små og mellemstore bornholmske virksomheder kan over de tre næste år deltage i klyngeprojektet. Det vil både være virksomheder, som allerede er engagerede i klyngerne, men projektet er også åbent for nye deltagere.

 

De tre eksisterende klyngeuniverser på Bornholm er:

Øget eksport

20-30 virksomheder fra de eksisterende klyngeuniverser vil blive tilbudt at deltage i halvandet år lange klyngeinnovationsforløb, der har fokus på at øge virksomhedernes eksport ud af øen og ud af landet. Forløbene sigter både mod at kompetenceudvikle den enkelte virksomhed og på at etablere samarbejder om udvikling af nye produkter og salg af disse. Desuden skal forløbende styrke virksomhedernes netværk og åbne dørene til nye markeder.

 

Optimering af salg, markedsføring, indkøb og HR
20-30 virksomheder fra de eksisterende klyngeuniverser vil blive tilbudt at deltage i halvandet år lange klyngeinnovationsforløb, der har fokus på optimering af salg, markedsføring, indkøb og HR.

 

Videndeling og matchmaking

Hvert år holder projektet fem klyngecafeer med fokus på videndeling og research. Klyngecafeerne byder på best cases, artikler, analyser og anden relevant viden fra ind- og udland som formidles bl.a. af udenøs eksperter og foredragsholdere. Cafémøderne skal fungere som et udgangspunkt for nye samarbejder mellem virksomhederne.

 

Kontakt

For mere information om projektet kontakt projektleder Lars Albæk på 30108109 eller e-mail la@vhhr.dk

 

Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om udviklingen i de bornholmske klynger, og om hvordan projektet skrider frem.