Torvegade 7, 1.sal, 3700 Rønne – Tlf.: 3010 8109 – Mail: la@vhhr.dk

 

Lokal vækst

Bornholm skal gå forrestHaralds Havn

 

Et 3-årigt projekt med Bornholm som udgangspunkt

På Bornholm har en række virksomheder gennem flere år forenet kræfterne og samarbejdet på trods af eksempelvis indbyrdes konkurrenceforhold. Bornholm er derfor det naturlige udgangspunkt for projektet Klyngeudvikling i udkantsområder, som skal bygge videre på de gode erfaringer, der allerede er høstet på øen.

 

Model for klyngeudvikling

I de tre år projektet varer, skal vi være med til at sikre, at bornholmske erhvervsklynger bliver mere specialiserede, konkurrencedygtige og skaber nye arbejdspladser. Samtidig skal vi udvikle og afprøve en model for klyngeudvikling i udkantsområder, der skal kunne overføres til spirende klyngeinitiativer både i Danmark og udlandet. Et centralt afsæt for arbejdet er, at virksomhederne selv er inddraget så meget som muligt i udviklingen af projektet.