Torvegade 7, 1.sal, 3700 Rønne – Tlf.: 3010 8109 – Mail: la@vhhr.dk

 

Udvikling af klyngemodel

Når projektet slutter i 2011, skal en række milepæle være nået, og en samlet klyngemodel være i hus. Modellen skal kunne anvendes fra Gedser til Skagen og langt ud over Danmarks grænser.strawberryKlyngemodellen bliver udviklet gennem de 3 år, projektet forløber, og skal være en drejebog for hele processen fra etablering, til facilitering og udvikling af fremtidens vækstklynger i udkantsområder. Såvel danske som udenlandske. Modellen skal på den ene side bygge på erfaringerne med udviklingen af de lokale klynger på Bornholm. På den anden side skal den løbende inddrage erfaringer fra andre klyngeinitiativer og forskning i ind- og udland.

 

Klyngeorganisation og rådgivning

Et af de første skridt i projektet har været at oprette en organisation, som kan fortsætte arbejdet med at støtte og udvikle de eksisterende bornholmske klynger og etableringen af nye. Organisationen skal i samarbejde med klyngevirksomhederne sammensætte en række rådgivningstilbud, der konkret kan hjælpe klyngerne med at udvikle fælles strategier inden for f.eks. markedsføring, innovation og kompetenceudvikling. Vejen skal også banes for, at de bornholmske klynger kan indgå samarbejder med videninstitutioner og klynger fra andre lands- og verdensdele.

 

Læs mere om partnerne bag projektet her


Nyhedsbrev

Hold dig opdateret om udviklingen i de bornholmske klynger, og om hvordan projektet skrider frem.